NN Equipment

Busch Drills

6 Steel Drills 0.5mm BSD5 6 Steel Drills 0.5mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 0.6mm BSD6 6 Steel Drills 0.6mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drill 0.7mm BSD7 6 Steel Drill 0.7mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 0.8mm BSD8 6 Steel Drills 0.8mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 0.9mm BSD9 6 Steel Drills 0.9mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1mm BSD10 6 Steel Drills 1mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.1mm BSD11 6 Steel Drills 1.1mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.2mm BSD12 6 Steel Drills 1.2mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.3mm BSD13 6 Steel Drills 1.3mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.4mm BSD14 6 Steel Drills 1.4mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.5mm BSD15 6 Steel Drills 1.5mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.6mm BSD16 6 Steel Drills 1.6mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.7mm BSD17 6 Steel Drills 1.7mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.8mm BSD18 6 Steel Drills 1.8mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 1.9mm BSD19 6 Steel Drills 1.9mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 2mm BSD20 6 Steel Drills 2mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 2.1mm BSD21 6 Steel Drills 2.1mm
€9.90 ex VAT
6 Steel Drills 2.3mm BSD23 6 Steel Drills 2.3mm
€9.90 ex VAT
2 High Speed Steel Drills 0.6mm BHSSD6 2 High Speed Steel Drills 0.6mm
€7.00 ex VAT
2 High Speed Steel Drills 0.7mm BHSSD7 2 High Speed Steel Drills 0.7mm
€7.00 ex VAT
2 High Speed Steel Drills 0.8mm BHSSD8 2 High Speed Steel Drills 0.8mm
€7.00 ex VAT
2 High Speed Steel Drills 0.9mm BHSSD9 2 High Speed Steel Drills 0.9mm
€7.00 ex VAT
2 High Speed Steel Drills 1mm BHSSD10 2 High Speed Steel Drills 1mm
€7.00 ex VAT
2 High Speed Steel Drills 1.2mm BHSSD12 2 High Speed Steel Drills 1.2mm
€7.00 ex VAT
1 Diamond Coated Drill 1mm 8203 010 1 Diamond Coated Drill 1mm
€11.20 ex VAT